Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

I am constantly trying to communicate something incommunicable, to explain something inexplicable, to tell about something I only feel in my bones and which can only be experienced in those bones.
— Franz Kafka to Milena Jesenska (via splitterherzen)
niestandaryzowany
7689 588b
niestandaryzowany
6590 98f6 500
Reposted fromkix kix viablackandwhitebynlm blackandwhitebynlm
Droga do bycia jest nie do ominięcia. Droga do niczego jest niedostępna. Droga do pozoru jest zawsze dostępna i zawsze się nią chodzi, ale można ją obejść. (…) Wyższa wiedza - a każda wiedza znamionuje wyższość - podarowana zostaje tylko temu, kto doświadczył uskrzydlającej burzy na drodze bycia, komu nieobca jest groza drugiej drogi, wiodącej do otchłani nicości, kto jednak wstąpił na trzecią drogę - drogę pozoru - jako stałą konieczność.
— Martin Heidegger  “Wprowadzenie do metafizyki, 1935″
Go out for a walk. It doesn’t have to be a romantic walk in the park… It doesn’t have to be a walk during which you’ll have multiple life epiphanies and discover meanings no other brain ever managed to encounter. Do not be afraid of spending quality time by yourself… That doesn’t make you antisocial or cause you to reject the rest of the world. But you need to breathe. And you need to be.
— Albert Camus
Reposted frombackground background vianienormatywny nienormatywny
niestandaryzowany
Lepiej jest nie robić sobie złudzeń, bo ludzie i tak nie mają sobie nic do powiedzenia, a innym mówią tylko o swoich własnych troskach i bólu. Każdy dla siebie, a ziemia dla wszystkich. Wszyscy chcą się pozbyć bólu i starają się zrzucić ten swój żal na innych, wtedy gdy się kochają, ale nic z tego i tak nie wychodzi i nic to nie daje, zatrzymują w sobie cały żal i smutek, znowu podejmują próbę, raz jeszcze, aby coś z tym zrobić. "Jakże pani jest piękna", mawiają. A życie biegnie dalej, aż do następnego razu, gdy po raz kolejny spróbujemy coś wymyślić.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko
niestandaryzowany
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
niestandaryzowany
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viajuzcienielubie juzcienielubie
niestandaryzowany
Szczęśliwy jest ten, kto umie wykorzystać sytuację. 
— Goethe
niestandaryzowany
Radość dla całego wszechświata.
Niewiele istot ma tego odrobinę w sobie, gdy już mają ponad dwadzieścia lat, tego nieomal zwierzęcego przywiązania. Świat okazuje się nie taki, w jaki wierzyliśmy! Tak to już jest! Więc cóż, zmienia nam się także i twarz! I to jak jeszcze! Skoro się tak okropnie pomyliliśmy! Raptem, w jednej, chwili, nieopisana przemiana! Tyle zostaje z tej twarzy, ohydna gęba, kiedy już mamy dwadzieścia lat! Pomyłka! Nasza twarz jest jedynie pomyłką!
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko
niestandaryzowany
On także dotarł do kresu samego siebie. Nie można było niczego mu wytłumaczyć. Jest taka chwila, kiedy jesteśmy już całkiem sami, wtedy gdy już dotrzemy do końca tego wszystkiego, co mogło nam się zdarzyć. Wtedy właśnie jest to kres świata. Rozpacz, żal, ten który jest tylko wasz, nie odpowiada już anu słowem i trzeba wrócić do przeszłości, do ludzi, obojętnie jakich. Niewiele nam wtedy trzeba, bo żeby zacząć płakać, trzeba powrócić tam, gdzie wszystko bierze swój początek, trzeba wrócić razem z innymi ludźmi.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko
niestandaryzowany
5750 52af
Reposted fromadzix69 adzix69 viajuzcienielubie juzcienielubie
niestandaryzowany
I "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaoversensitive oversensitive

June 10 2015

niestandaryzowany
niestandaryzowany
0842 5fe0
niestandaryzowany
My mind is so impatient, so quick, in some ways so desperate.
— Virginia Woolf - from The Diary of Virginia Woolf, Vol.3:1925-30 (via watchoutforintellect)
Reposted fromink ink
I believed in too much
too early
and when reality
arrived I couldn’t
stand it.
— Charles Bukowski, from The Night Torn Mad With Footsteps
(via violentwavesofemotion)
Reposted fromink ink
niestandaryzowany
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz

June 04 2015

niestandaryzowany
"Złagodzenie naszych obyczajów jest następstwem naszego osłabienia"
- Friedrich Nietzsche
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl