Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

niestandaryzowany
"Nie wiem, co bym wolał: czy, żeby ona, będąc ponętną sobą, okazała się nim odpychająca, czy też żeby stała się też pociągająca poprzez mężczyznę, którego sobie wybrała - obie możliwości były fatalne!"
 - Witold Gombrowicz "Kosmos"
niestandaryzowany

May 22 2015

niestandaryzowany

Micro-photography of individual snowflakes by Alexey Kljatov

niestandaryzowany
To całkiem ludzkie, wierzyć, że w innym miejscu i czasie byłoby lepiej niż tu i teraz.
— Brandon Sanderson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrangeme strangeme
niestandaryzowany
7721 f5d3
Reposted fromiliii iliii viastrangeme strangeme
niestandaryzowany
W ogóle: nuda, wzrastająca samotność, demoralizacja, próżniactwo, lektury i... czekanie, czekanie, czekanie!
— Gombrowicz
Reposted fromnirvitii nirvitii viastrangeme strangeme
niestandaryzowany
niestandaryzowany
  Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból.

— Lars von Trier
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viastrangeme strangeme
niestandaryzowany
Niech Cię nie niepokoją
Cierpienia Twe i błędy.
Wszędy są drogi proste,
Lecz i manowce są wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi,
Gdzie indziej niż się chciało.
— Leopold Staff
Reposted frompensieve pensieve viafireaway fireaway
1048 2cd3
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viafireaway fireaway
Admire as much as you can, most people don’t admire enough.
Vincent Van Gogh (via wordsnquotes)
Reposted frombackground background viaink ink
niestandaryzowany

Hiromu Kira, The Thinker, 1930

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaink ink
niestandaryzowany
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaink ink
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, (The Ocean at the End of the Lane)
Reposted fromink ink

May 21 2015

niestandaryzowany
- Powiem Ci, że w ostatnim okresie jakoś tak smutno mi się żyje.
- W ostatnim okresie to znaczy od kiedy?
- Od przedszkola...
Reposted fromscorpix scorpix viaelloko elloko
niestandaryzowany
A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Nietzsche
niestandaryzowany
Dławię się w tym świecie obłudy i blichtru, tutaj nie ludzie, ale manekiny, nie dusze, lecz pokrowce. Ni ducha, ni wiary prawdziwego nie ma, tylko symbole i zewnętrzne znaki ducha i wiary.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromatlantyda atlantyda viajuzcienielubie juzcienielubie
niestandaryzowany
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrogadoraju drogadoraju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl